Co znamená slovo submisivní?

Slovo submisivní vyjadřuje poddanost. Submisivní člověk je člověk, který se podřizuje okolí. Opakem slova submisivní, je slovo dominantní. Dominantní člověk je člověk, který říká submisivnímu člověku, co má dělat.

Se slovy submisivní a dominantní se nejčastěji setkáte v sado maso praktikách, kde se submisivní člověk podřizuje sexuálním příkazům člověka dominantního.