Kdo je kunsthistorik?

Kunsthistorie je v intelektuálních kruzích poměrně často používaný termín, který stejně jako jiné další cizí slova lze přeložit i do mluvy pochopitelné pro ostatní lidi. Abychom nechodili zbytečně kolem horké kaše, odpovíme si hned. Kunsthistorik je člověk zabývající se dějinami umění. No a protože je umění značně neuchopitelné a neměřitelné, je i kunsthistorie doprovázena velmi vášnivými debatami a názory, značně polarizujícími společnost.

Na vaše otázky odpovíme. Nebojte se zeptat.