Kdy má zaměstnanec nárok odstupné při přeložení pracovního místa?

Občas, zejména u větší zaměstnavatelů, se stane, že vás zaměstnavatel bude chtít někam přesunout na jiné pracoviště, třeba do jiného města. Pokud s tím nesouhlasíte, ne vždy máte nárok na odstupné!

Záleží na pracovní smlouvě

To, jestli máte nárok na odstupné, záleží na tom, co máte uvedené v pracovní smlouvě. Zákoník práce totiž umožňuje místo výkonu práce uvést dost nespecificky. V těchto případech pak máte bohužel smůlu a nemáte nárok na odstupné. Pokud však je místo výkonu práce uvedeno konkrétně, máte již nárok na odstupné.

Zákoník práce umožňuje jako místo výkonu práce uvést třeba Českou republiku, kraj, obec, nebo konkrétní adresu.

Citace ze zákoníku práce:

§ 43 Přeložení

(1)Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba.
(2) Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

 

Na vaše otázky odpovíme. Nebojte se zeptat.