Průkaz energetické náročnosti budovy

Když si v dnešní době chcete koupit dům, nebo jiný objekt, musí jeho vlastní také předložit Průkaz energetické náročnosti budovy, jinak také zvaný energetický průkaz. Pokud jste tedy majitelem takové nemovitosti, kterou hodláte prodat nebo pronajmout, musíte si nejprve vyřídit tento průkaz, v jiném případě vám hrozí sankce za nedodržení daného zákona. Dále je průkaz potřebný i v případě, že hodláte stavět nebo rekonstruovat. Zde je rozhodující obytná plocha – u stavby je to více než 50m2, u rekonstrukce pak nad 1000 m2.

Energetický průkaz pro dům

Již od 1. ledna 2013 je potřeba k budovám dodávat Průkaz energetické náročnosti budovy, jež je upravena v novele zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Obecně je označován zkratkou jako PENB, jinak zvaný také jako energetický štítek budovy, který obsahuje informace o energetické náročnosti budovy, jako je energie potřebná na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, ohřevu teplé vody, také osvětlení při běžném užívání. V průkaze jsou klasifikovány náročnosti budovy rozděleny do tříd A až G.

Kdy je nutné průkaz předložit?

Je důležité vědět, že samotný průkaz musí být platný a ne starší více, než deset let. Pokud máte takový průkaz, tak je nutné vypracovat nový, jinak vám hrozí nemalá sankce. Pokud žádný takový průkaz o energetické náročnosti budovy nevlastníte, je potřeba si jej obstarat a to v tom případě, pokud hodláte budovu prodat či pronajmout, také pokud chcete nový dům stavět (zde se uvádí, jako dům bude postaven), dále pokud hodláte objekt s celkovou podlahovou plochou nad 100 m2 rekonstruovat. Jestliže se jedná o pronájem, tak zde spadá dům, nebo jiná budova, u bytů a části objektů bude průkaz nutný od 1. 1. 2016.

Pokuty

Jestliže vlastníku nemovitosti je podle zákona stanoveno, předložit z výše uvedených důvodů Průkaz energetické náročnosti budovy a on tak neučiní, hrozí mu pokuta až do výše 50 000Kč, pokud není energetický štítek doložen ke smlouvě o koupi či pronájmu. Dále pokud k již samotné inzerci nedoloží tento průkaz, hrozím mu pokuta až do výše 100 000 Kč u fyzické osoby, u právnické může být tato pokuta až 200 000 Kč.

Kdo nemusí PENB dokládat?

Všude existují výjimky a tím není ani potřeba vyřizování Průkazu energetické náročnosti budovy. Tím, kdo nemusí PENB dokládat, jsou majitelé objektů s obytnou plochou menší, než je 50 m2 a pak jsou to rekreační objekty, jako chaty, chalupy a jiné budovy, určené pouze k rekreaci. Dále pak jsou od povinnosti zřízení energetického průkazu budovy zbaveny památky a objekty ležící v památkové zóně a stejně tak objekty pro náboženské účely.

Kdo zpracuje PENB?

Na většinu objektů se však vztahuje povinnost PENB vystavit. Jenže kde se takový průkaz sežene a co vše je potřeba k tomu zajistit? V první řadě je potřeba najít osobu, která energetický průkaz vystaví. Tím je buď energetický auditor, nebo autorizovaná osoba, pro vydávání těchto průkazů. Těchto osob rapidně přibývá, vzhledem k přímé úměře potřeb zajištění a vystavení PENB. Aby byl průkaz platný a ukazoval skutečné hodnoty, musí být provedena osobní návštěva stavebně technického inženýra a technika k posouzení daného objektu.

Jak to funguje v praxi?

Realitní kanceláře dobře vědí o této skutečnosti, a pakliže potřebujete prodat nemovitost, většina z nich vám poradí přesné kroky a potřeby k získání PENBu, často však zajistí přímo technika k tomu, aby byl průkaz vystaven. Nepodceňte situaci jako vlastník i za předpokladu, že hodláte vlastní nemovitost prodat bez realitní kanceláře. Možní kupci jsou obvykle o povinnosti předložení energetického štítku seznámeni, a pakliže tuto povinnost objedete, je dost možné, že s vámi posléze povedou spor, či vás udají. Platit tisícové pokuty je tak jistě zbytečné.

Na vaše otázky odpovíme. Nebojte se zeptat.