Čínský horoskop

Legenda praví – „Moudrý Buddha uspořádal velkou hostinu, na kterou pozval všechny zástupce zvířecího světa, aby zdůraznil jednotu a rovnost všech bytostí. Jako první se na hostině objevil potkan, za ním buvol, tygr až přišli všichni pozvaní. Po pozření slavnostní krmě, se Buddha rozhodl všechna zvířata po zásluze odměnit. Dlouho si hostitel lámal hlavu, jak hodovníky obdarovat. Nakonec se rozhodl každému hostu svěřit vládu nad jedním rokem.“ [1]

Při určování vašeho znamení pozor na to, že čínský nový rok začíná na přelomu ledna a února každoročně na nov prvního lunárního měsíce, čtyři až osm týdnů před jarem – Lichun 4 nebo 5. února. Přesné datum může připadnout na kterýkoliv den od 21. ledna a 21. února Gregoriánského kalendáře. Je nutné také nezapomenout, že jednotlivé charakteristiky znamení ovlivňuje ještě pět živlů. Do jakého znamení a živlu spadáte najdete na stránce „Termíny Čínského novéhu roku„.

Krysa

Krysa je v čínské mytologii považována za velmi moudré a tajemné zvíře. Podle legend se dožívá tří set let. Po dosažení prvních sta let prý zbělá a získává prorocké schopnosti.

Krysa byla pro Číňany vždy velmi důležitá. Kromě toho, že je považována za symbol štěstí a bohatství, je její přítomnost vždy považována za záruku bezpečí a hojnosti. Krysy totiž při živelných katastrofách včas utečou, čímž dají najevo, že je něco špatně. Mimo to, tam kde žijí krysa, je i dostatek jídla, tudíž i hojnost všeho.

Krysa je obdařena přirozenou inteligencí, hbitým jazykem, perfektní výřečností, schopností dostat se z jakékoli šlamastiky. Krysa má ráda jistoty, má mlsný jazýček a je oddaná. Krysa je velmi loajální pracovník a v rolích šéfů velmi přísná, ale spravedlivá. Krysy jsou bojechtivé, touží po úspěchu, jsou společenské, milují peníze, které dokáží rychle rozmnožit, sbírají starožitnosti a kvalitu poznají na míle daleko. Mají také velmi silný sexuální apetit.

Ze znamení se k ní hodí buvol, drak a opice. Z cesty by měla jít koni a tygru.

 • Krysa v kovu je elegantní, má úroveň, občas až přehnaně neklidná, neumí odpočívat a může být zlá.
 • Krysa ve vodě je hrdá a velmi atraktivní, velmi dobře působí na druhé, uvědomuje si své přednosti a je schopna jich zneužít.
 • Krysa ve dřevě je velmi logická až chladnokrevná a bojovná. Na druhou stranu je obětavá, větná a milující.
 • Krysa v ohni je laskavá, přátelská, nekonfliktní, velmi oblíbená a schopná dělat kompromisy.
 • Krysu v zemi charakterizuje láska k domovu, intuice, dobrý odhad a občasné toulání.

Buvol

V čínské kultuře je buvol spojen s plodností, protože lidé s jeho pomocí obdělávají rýžová pole. Je druhým zvířetem čínského zvěrokruhu a lidem, narozeným v roce buvola, se připisuje rozvaha, trpělivost a umíněnost. V období dynastií Šang a Čou používali staří Číňané buvolí lopatky při věštění. Zakladatel taoismu Lao-c‘ podle legendy na sklonku života odjel na buvolu z Číny do západních hor, proto bývá nejčastěji zobrazován jako stařec, jedoucí na buvolu. V čínském a japonském zenovém buddhismu je oblíbenou meditačních pomůckou deset obrázků pasení buvola, kde jednotlivé obrázky buvola a jeho pasáčka představují vývoj stavů lidské mysli v průběhu meditace a probuzení. [2]

Je velmi rozvážný, klidný, inteligentní, přemýšlející, málomluvný, neúnavný dříč, budící důvěru a milující svou práci. I přes svou klidnost, kterou působí navenek, pokud buvola vytočíte, čekejte velmi prudkou reakci. Své přátelé si vybírají a jejich důvěru je potřeba si zasloužit. Mívají hodně dětí, starají se o svou rodinu a ze svého domova vytváří útočiště pro ostatní.

Ke znamení se hodí had a kohout. Nemá rád kozu.

 • Buvol v kovu je elegantní, vznešený a okolím obdivován a ctěn. Tento buvol by se měl mít na pozoru před ukvapeným jednáním a svými vášněmi.
 • Buvol ve vodě působí impozantně a budí respekt, je mocný, hrdý a často bývá dosazován do vedení.
 • Buvol ve dřevě je odvážní, avšak často také chladnokrevný a uzavřený. Nenávidí podrazy, pomluvy a nečestné jednání. Podrážděný se dokáže pořádně rvát.
 • Buvol v ohni je dobrosrdečný, laskavý, obětavý, často úspěšný v práci, protože na sobě neustále pracuje.
 • Buvol v zemi má velmi vyvinuté smysly, vysokou inteligenci, je detailista a je také velmi přítulný.

Tygr

Tygr je v Číně považován za symbol vznešenosti a moci. Lidé narození v roce tygra, jsou považováni za odvážné a silné.

Tygr přirozená autorita, nerad se podřizuje, je velmi energický, miluje svobodu, je troufalý, přitažlivý, nedokáže naslouchat a vyžaduje oddanost, když se zamiluje tak velmi silně. Snadno dokáže ztratit důvěru, je to buřič a často přehlíží ostatní. Rok tygra je v Číně velmi oblíbený, je s ním totiž pojena prosperita a velká energie.

K tygrovi se hodí kůň, pes. Nemá rád opici.

 • Tygr v kovu je vznešený, noblesní, nesnižuje se pod svou úroveň. Rozlobený je pak velmi agresivní a zlý.
 • Tygr ve vodě je velmi charismatický, důstojný a okouzlující. Podmaňuje si své okolí.
 • Tygr ve dřevě je věrný, oddaný, zádumčivý. Za ty co má rád, se dokáže velmi urputně rvát.
 • Tygra v ohni charakterizuje harmonie, porozumění a láska. Není konfliktní, je umělecky nadaný a v tom co dělá často vyniká.
 • Tygr v zemi je chytrý, šarmantní, okolím obdivovaný, málo útočný a laskavý.

Zajíc

Dle čínských legend je zajíc spojený s dlouhověkostí. To je dané tím, že se živí bylinkami, které se přetváří na elixír nesmrtelnosti. Je-li zajíci 500 let, zmodrá mu kožich. Při dosažení 1.000 let opět zbělá. Protože se zajíc obětoval skokem do ohně pro Buddhu, aby měl co jíst, vykázal Buddha zajíce na měsíc, kde nyní přebývá. Proto je zajíc často vyobrazován modře na měsíci připravující elixír nesmrtelnosti.

Díky příznivému vlivu měsíce, patří Zajíc mezi nejšťastnější znamení. Zajíci jsou vlídní, mravní, laskaví, podnikaví, hbití, důvěřivý, diplomatičtí a zpravidla vedoucí poklidný život. Mají sklony hromadit majetek a neradi cestují. Rodiny mají většinou malé, protože dokáží být konformní a izolovaní od okolí. Největší problém Zajíců je náladovost, nadřazenost a lhostejnost. Mimo to, pokud hledá zajíc pravdu, dokáže podvádět a lhát.

Děti narozené ve znamení Králíka, jsou hodné, vyrovnané, inteligentní a také často manipulující s rodiči.

Vychází dobře s Kozou a Vepřem. Nemají rádi Kohouta.

 • Zajíc narozený v Kovu je vysoce noblesní, vznešený, kultivovaný a vše co dělá má vysokou úroveň.
 • Zajíc ve Vodě je velkolepý, exotický, ovlivňující své okolí. Vyžaduje obdiv a respekt, čemuž podřizuje svůj image.
 • Zajíc ve Dřevě je ostražitý, plachý, kritický a často, je-li to nutné i bojovný.
 • Zajíc v Ohni je srdečný, laskavý, mírumilovný a často terčem různých podvodníčků a vychtrálků.
 • Zajíc v Zemi má zvýrazněné všechny vlastnosti a to jak pozitivní, tak negativní. Je mazlivý, samotářský, inteligentní, přesvědčivý a intuitivní.

Drak

Drak je na rozdíl od ostatních znamení mýtický tvor v čínské astrologii, což si musí lidé narození v roce Draka uvědomit. Číňané o sobě říkají, že jsou potomci Draka. Ten je ve východní filozofii brán jako nositel životní esence v podobě nebeského dechu. Drak přináší životní sílu. Vodu z deště, teplo ze slunce, vítr z moře, půdu ze země. V Číně je drak chápán jako symbol božské ochrany a bdělosti.

Draci jsou sebejistí, cílevědomí, energičtí, otevření, odolní, houževnatí, sobečtí, chladní, vypočítavý, tvrdohlavý. Kladou na sebe vysoké nároky, které později náročně dosahují. Draci dokáží ostatní ovlivňovat tak jak potřebují. Snadno změní vaše plány, přimějí vás dělat opak toho co chcete dělat. Vždy záleží na náladě draka. Asi nejtypičtějším představitelem Draka je legendární Bruce Lee, nebo Martin Luther King.

Drak sympatizuje s Krysou a Opicí. Nemá rád Psa.

 • Drak narozený v kovu je aristokratický, noblesní, ušlechtilý, slušně vychovaný, dodržující etiketu. Je velmi paličatý a nemá moc rád novinky.
 • Drak narozený ve vodě se chová možná až moc výjimečně, hrdě a tak trochu nadřazeně. Zajímá ho zpravidla sebeuspokojení, panovačnost.
 • Drak ve dřevě je velmi nespokojený, kritický, uzavřený, bojovný a ochotný podat pomocnou ruku při bezpráví.
 • Drak v ohni je dobrosrdečný, pracovitý, laskavý a často zneužívaný okolím.
 • Drak v zemi je rozený diplomat, kterému záleží na jeho rodině, o kterou se umí náležitě postarat. Bývá uzavřený a přítulný.

Had

Při pochopení hada je potřeba vzít v potaz, že i když v našich končinách nemají hadi moc dobrou pověst a lidé se jich zpravidla bojí, je tomu v Asii naopak. Zde je had vážený pro svou moudrost a důvtip. Je označován za největší záhadu čínského zvířetníku. Řídí se znamením ohně a červenou barvou, která je spojena se štěstím a dobrým osudem, silou a rodinným blahobytem. Číňané věří, že dívky narozené v roce hada budou mít šťastný život. Nebo také věří, že pokud si necháte svlečenou hadí kůži, dosáhnete velkého bohatství. Had ve snu pak znamená přicházející štěstí. Je-li had ve snu černý, narodí se vám dcera, šedý had pak značí narození syna. Zde vidíte, že had je v Číně považován za úplně jiného tvora, než u nás.

Had je žárlivý, sobecký, romantický, přitažlivý, rád žije v luxusu, ochraňuje své přátele, dělá rychlá rozhodnutí, je vkusný, má čich na příležitosti, je citlivý a občas lstivý. Had se spoléhá na vlastní smysly, než na smysly ostatních. Obtáčí si kolem sebe lidi, kteří se pak mohou sotva hýbat. Ve vztahu vyžaduje volnost, musí tedy hledat partnera, který mu dá dost volnosti.

Had si rozumí s Buvolem, Králíkem, Ovce a Kohoutem, ne však s Vepřem.

 • Had narozený v kovu je společenský, noblesní, rád se baví ve společnosti a neodolatelný. Je-li naštvaný, může být dost jedovatý.
 • Had ve vodě je silný, budí respekt, je mocný, oslňuje své okolí a je si toho velmi dobře vědom.
 • Had ve dřevě bývá oddaný, závislý, odvážný, chladnokrevný a často svazující.
 • Had ohni je laskavý vlídný, přátelský, pracovitý a z hadů nejoblíbenější.
 • Had v zemi je tajuplný, s magickými schopnostmi, s vyvinutým šestým smyslem. Snadno manipuluje s druhými lidmi.

Kůň

Rok koně často doprovází zlomové události jako první a druhá světová válka, velká hospodářská krize apod.

Je pracovitý, týmový hráč, je sportovně založen, snadno zvládá překážky, umí se dobře chovat, dobře oblékat, mají velkou vytrvalost a sílu. Mají štěstí na finance, které umí také utrácet. V pracovních činnostech dokáží vynikat zejména v technických oborech. V lásce jsou netolerantní, spolehlivý, občas utápějící se v sebelítosti.

Rozumí si s Tygrem a Psem. Nemají rádi Krysy.

 • Kůň narozený v kovu je elegantní, dodržující bonton avšak často vzteklý a netrpělivý. Má umocněny dobré i špatné vlastnosti.
 • Kůň ve vodě je velmi silný, impozantní, mocný a umí zaujmout, i když to nemusí být vždy pravda.
 • Kůň ve dřevě odměřený, kritický, bojovný, vytrvalý, neústupný. Dokáže však být i agresivní a nebezpečný.
 • Kůň v ohni je nejpoctivější ze všech Koňů. Je dobrosrdečný, pracovitý, solidní, inteligentní a ve společnosti oblíbený.
 • Kůň v zemi bývá chytrý, diplomatický, mazaný, mající dobrý odhad, předvádějící se, milující domov a rodinu.

Koza

Toto znamení se rádo předvádí, miluje přírodu, je elegantní, kreativní, milující anonymitu, přecitlivělé, šarmantní, milující peníze, přizpůsobivé, avšak nestálé a pesimistické. Koza je jen málokdy se sebou spokojena a tak je občas na své okolí arogantní. Bývá také dotěrná, zmatkářka a často nedochvilná. Vydává se za skromnou, i když tomu tak úplně není. Kozu lze snadno připoutat, i když občas dost kope. Má-li Koza v životě dobrého mentora, dokáže dosáhnout úspěchu, zejména v kulturní oblasti, kde umí zazářit.

Dobře vychází s Koněm, Vepřem a Zajícem. Naopak nemá ráda Buvola.

 • Koza v kovu se ráda předvádí, je noblesní, elegantní, náladová a netrpělivá.
 • Koza ve vodě má v sobě něco velmi krásného, dalo by se říci až nadpozemského.
 • Koza ve dřevě je velmi věrná, oddaná, odtažitá, pesimistická, nedůvěřivá, avšak nejčestnější ze všech Koz.
 • Koza v ohni je pracovitá, dobrosrdečná, svědomitá, čestná a s uměleckým nadáním.
 • Koza v zemi je velmi přítulná, mírumilovná, laskavá a lpějící na lásce. Dokáže být pro své okolí velmi atraktivní a přitažlivá, i když nemusí být vysloveně krásná.

Opice

Je obratná, hbitá, inteligentní, čtivá, bystrá, společenská, humorná, veselá, milá, bezstarostná, často obcházející pravidla, horlivá, málo vytrvalá. Opičí lidé bohužel bývají nespolehlivý, nečestní a falešní, což jim komplikuje život. V lásce nemají tito lidé moc štěstí. Rychle vzplanou a stejně tak rychle jejich láska uhasne.

Opice vychází s Krysou a Drakem. S tygrem se však neshodne.

 • Opice v kovu je tak trochu jiná než ostatní Opice. Je hrdá a konzervativní, kultivovaná a usměrněná.
 • Opice ve vodě je dominantní, impozantní a také hrdá. Budí dobrý dojem a je vlivná.
 • Opice ve dřevě je bojovná, pravdomluvná, kritická a nejvěrnější z Opic. Z své blízké se dokáže postavit.
 • Opice v ohni patří mezi pracovité, dobrosrdečné a milé lidi. Je značně přizpůsobivá a nebojí se pomáhat.
 • Opice v zemi bývá intuitivní, mazlivá, přívětivá, s dobrým odhadem a vyvinutým instinktem pro přežití. Opice v ohni bývají herci a velcí komedianti.

Kohout

Kohouti jsou často egoističtí, věcní, nedůvěřivý, neradi přijímají kritiku druhých, jsou velmi dobrosrdeční, avšak někdy až brutálně agresivní. Jsou velmi otevření, takže co jim přijde na jazyk, to vám většinou řeknou. Kohout chce být vážen, ctěn a uznáván. Zajímá se o celý svět a miluje cestování. Pokud zůstává doma, nezřídka se věnuje studiu života. Kohoutí lidé jsou pilní a dobří pracovníci, kteří i z maličkostí se dokáží naučit něčemu novému. Nesnáší zásahy z vnějšku a neradi dodržují pravidla. Přestože jsou velmi pracovití, jsou panovační a svých cílů dosahují jen stěží. K rodině přistupují zodpovědně a vyžadují oddanost.

Dobře vychází s Buvolem, Hadem. Zajíce a však nemá rád.

 • Kohout v kovu je okolím obdivován a ctěn. Má vysokou úroveň všeho, je však potřeba, aby se vyvaroval výbuchů vzteku, vášní a panovačnému přístupu. Je také velmi podnikavý a nezávislý.
 • Kohout ve vodě svým zjevem dělá velký dojem a je z kohoutů nejvíce dosazován do vedoucích pozicí. Také je velmi hrdý.
 • Kohout ve dřevě je věrný, oddaný, se smyslem pro povinnost. Je však také velmi necitlivý, zádumčivý a kritický ke svému okolí. Za to, na čem mu záleží se dokáže rvát.
 • Kohout v ohni je nejméně útočný ze všech kohoutů. Snaží se vyhýbat konfliktům a tak hledá kompromisy. V práci je úspěšný a je umělecky nadaný.
 • Kohout v zemi je mazlivý, má rád svou rodinu, je ohleduplný, občas však naparující se. Mívají také velkou intuici.

Pes

Psí lidé jsou velmi věrní, loajální, čestní, otevření, nejistý, milující, trochu bláznivý, nemotorní, bdělí, tvrdohlavý, řešící často naprosté banality, jsou opatrní ke změnám a hůře se přizpůsobují. Přestože se pomalu učí, s dobrým vedením jsou schopni dosáhnout dobrých výsledků. Dokáží stát za lidmi, které je mají rádi. K těm co nemají rádi, jsou značně kritičtí. Jsou závislí na okolních vlivech a spolehlivě reagují na ocenění. Psí lidé jsou vhodní pro partnerství, které jen výjimečně zradí. Dobře se starají o domov, partnera a děti. V lásce mívají psy problémy. Pes nevyžaduje k životu moc peněz, je velkorysý a nezajímají ho materiální výhody, ty je naopak ochoten obětovat. V práci, v které je poněkud idealistický, pracuje se vší energií.

Pes dobře vychází s Drakem a Tygrem. Nemá rád Draka.

 • Pes v kovu je ušlechtilou a hrdou bytostí. Dodržuje etiketu a vždy se dobře prezentuje. Občas na okolí působí až staromódně. Jsou nezávislý, ambiciózní a instinktivní.
 • Pes ve vodě se chová nadřazeně a velmi hrdě. Je velmi komunikativní, štědrý,  oblíbení, liberální a přesvědčivý. Neumí moc rozlišit dobráky a podvodníky.
 • Pes ve dřevě je málo komunikativní, avšak poctivý, disciplinovaný, věrný a dobrý vůdce. Je bojovný a kritický a dokáže druhým pomáhat.
 • Pes v zemi by se měl mít na pozoru. Je totiž příliš dobrosrdečný a laskavý, čehož občas někdo zneužije. Čas od času si nakládá cizí povinnosti na svá bedra.
 • Pes v ohni je inteligentní, samotářský, charismatický, kreativní, naslouchající a racionální s vyvinutou intuicí a manipulující s okolím.

Prase

Ve východní kultuře má prase dobrou pověst. Lidé tohoto znamení zajímá především blaho rodiny. Sledují především dlouhodobé cíle, kterých dosahují v pozdějším věku. Následovníkům rádi nechávají dědictví, které ukazuje, že byli úspěšný a jejich život je plný zásluh. Prase je galantní, čistotné, gentlemanské, nezrazující, manuálně zruční a uplatňující se především v gastronomii, i když bude úspěšné v jakékoliv práci. Jinak je Prase dobromyslné, spolehlivé, trochu naivní, upřímné, inteligentní, přátelské s uměleckými sklony. Má málo přátel, za to však na celý život. V lásce bývá klamán a podváděn, ale i milován. Prase je nekritické tak přitahuje různé problémové lidi. Mělo by se proto naučit větší asertivitě, zejména pak říkat „Ne!“.

Dobře vychází s Kozou a Zajícem. S Hadem se moc nemusí.

 • Prase v kovu je inteligentní, noblesní, galantní, avšak i netrpělivý a unáhlený.
 • Prase ve vodě na své okolí působí velmi výjimečně a vždy zanechá dobrý první dojem. Jinak je diplomatický, tolerantní a naslouchající.
 • Prase ve dřevě je vždy velmi čestné, solidní a poctivé. Nedá dopustit na své blízké a svou rodinu.
 • Prase v ohni je velmi svědomité, pracovité a ochotné pomáhat. V každém vidí jen to dobré a rád se kamarádí.
 • Prase v zemi má vyvinutý šestý smysl a pravděpodobně inklinuje k magii. Snadno také ovládá druhé lidi.

Zdroj:

[1] CRI.CN – Čínský horoskop http://czech.cri.cn/321/2011/08/10/1s124009.htm (cit. 25.8.2013)
[2] Wikipedia – Buvol Domácí http://cs.wikipedia.org/wiki/Buvol_dom%C3%A1c%C3%AD (cit. 25.8.2013)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..