Daňový kalendář pro rok 2013

Přinášíme pro vás aktuální daňový kalendář

LEDEN

středa 9.
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24.
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené
nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2012 (pokud vznikl nárok)
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec
2012
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
– výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec
čtvrtek 31.
– biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2012
– daň z nemovitostí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2012

ÚNOR

pondělí 11.
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.
– daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního
zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
středa 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25.
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
– spotřební daň – daňové přiznání za leden 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl
nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden
– souhrnné hlášení za leden
– výpis z evidence za leden
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013
čtvrtek 28.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013
– odvod z loterií a jiných – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu
podobných her za odvodové období 2012

BŘEZEN

pátek 1.
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012
úterý 12.
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání oznámení platebního zprostředkovatele
středa 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací
období 2012
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013
a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za únor 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2013 (pokud vznikl
nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor
– souhrnné hlášení za únor
– výpis z evidence za únor
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013
středa 27.
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

DUBEN

úterý 2.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013
– podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací
období 2012
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný
audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
– daň darovací – podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek
na emise skleníkových plynů
úterý 9.
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
– daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013
pondělí 22.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2013
a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení
podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2013
středa 24.
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za březen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2013 (pokud
vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
– výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2013
úterý 30.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013

KVĚTEN

pátek 10.
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2013
a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 27.
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2013 (pokud
vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben
– souhrnné hlášení za duben
– výpis z evidence za duben
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben
2013
pátek 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2013
– daň z nemovitostí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou
poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN

pondělí 10.
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
čtvrtek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2013
a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 24.
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za květen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2013 (pokud vznikl
nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen
– souhrnné hlášení za květen
– výpis z evidence za květen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2013

ČERVENEC

pondělí 1.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, má-li poplatník povinný audit
nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
středa 10.
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
– daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013
pondělí 22.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013
a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení
podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2013
čtvrtek 25.
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2013 (pokud
vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
– výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen
2013
středa 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013

SRPEN

pátek 9.
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2013
a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 26.
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červenec 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2013 (pokud
vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec
– souhrnné hlášení za červenec
– výpis z evidence za červenec
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec
2013

ZÁŘÍ

pondělí 2.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2013
– daň z nemovitostí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb
s daní vyšší než 5 000 Kč)
pondělí 9.
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
pátek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2013
a splatnost zálohy na důchodové spoření
úterý 24.
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2013 (pokud vznikl
nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen
– souhrnné hlášení za srpen
– výpis z evidence za srpen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen
2013
pondělí 30.
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do
jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2013

ŘÍJEN

čtvrtek 10.
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.
– daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2013
pondělí 21.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2013 a splatnost
zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení
podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2013
pátek 25.
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2013 (pokud vznikl
nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
– výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2013
čtvrtek 31.
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona
o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti
o zrušení nebo změnu skupinové registrace
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2013

LISTOPAD

pondělí 11.
– spotřební daň – splatnost daně za září 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2013
a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2013 (pokud vznikl
nárok)
– splatnost daně za září 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen
– souhrnné hlášení za říjen
– výpis z evidence za říjen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013

PROSINEC

pondělí 2.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013
– daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
úterý 10.
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň
(nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně,
je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů
a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se
dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
pátek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013
a splatnost zálohy na důchodové spoření
pátek 27.
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2013 (pokud
vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad
– souhrnné hlášení za listopad
– výpis z evidence za listopad
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad
2013
úterý 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..