Sociodrama

Sociodrama je jednou z metod sběru dat v sociologii, úzce souvisí také s psychologií a dramaterapií. Sociodrama se zaměřuje na široké spektrum skupin, od školních tříd, přes zájmové skupiny a spolky po skupiny spolupracovníků (i když to méně často, sociodramatu se velice často užívá u dětí). Důležité ovšem je, aby zkoumaná skupina byla reálná, v reálném životě spolu fungovala, stýkala se… Sociodrama se tedy nevyužívá u uměle vytvořených skupin, jako tomu může být např. u experimentu, neboť sociodrama se hlavně zaměřuje na skupinu.

Cílem této metody je, aby vnější pozorovatelé (organizátoři sociodramatické hry) lépe poznali skupinu a mohli z těchto poznání vyvozovat určité závěry při řešení problémů, ale i to, aby se skupina vzájemně lépe poznala, aby její členové i pozorovatelé poznali její plusy a mínusy, to v čem dokáže skupina fungovat a držet při sobě a to, v čem např. není schopná vyjít a fungovat jako celek. Jak už jsem naznačila, tato metoda úzce souvisí s psychologií a dramaterapií, zjednodušeně řečeno by se dalo říci, že v první řadě takovou hrou získáme informace o skupině, jejím uspořádání, jejích členech a postavení členů e skupině, schopnost domluvit se a porozumět si, třeba i bez verbální komunikace, sehranost skupiny, sympatie a antipatie ve skupině, fakt, jestli jsou někteří ze skupiny vyřazováni apod. Můžeme se ale zaměřit i na jednotlivce a jeho charakterové vlastnosti, schopnost přizpůsobit se a vcítit se do role, jeho dominanci, jeho přístup ke skupině, jestli do hry vnáší nové způsoby řešení a nápady, nebo jestli pouze pasivně přijímá nápady ostatních, jestli je individualista nebo raději spoléhá na skupinu. Z těchto informací potom čerpá dramaterapie, kdy se do her vnáší už určitý konkrétnější problém, role se například určují pevněji, aby se daná osoba naučila schopnostem, které jí chybí, např. nebát se prosadit nebo aby poodhalila svůj konkrétní reálný problém a postoj k němu. Ve skupině také můžeme prostřednictvím sociodramatu navodit určitou atmosféru a sledovat, jak se v dané situaci lidé zachovají, popřípadě tak analyzovat určitý problém v této skupině a řešit ho…

A jak vlastně sociodramatická hra probíhá?

Jedná se vlastně o improvizovanou dramatickou hru, ve které jsou členové skupiny coby herci, hrají pod vedením specialisty, který je pozoruje, zároveň zadává téma hry a je-li potřeba, hru v průběhu nasměruje např. k problému, od kterého se skupina snaží utéci. Tento specialista by měl být pouze pozorovatelem, neměl by do hry vstupovat např. Tak, že by kritizoval nezvládnutí role apod. V žádném případě tu nejde o herecké výkony, ale o projevení samotné osobnosti a skupiny.

Hra by měla mít vážnější téma a po celou dobu hraní hry by se určitá vážnost měla zachovat – ze zesměšnění a frašky nepoznáme opravdové vlastnosti lidí a chování skupiny, při vážnějších tématech a problémech se rozdíly a skupinové nedostatky projeví lépe.
Zadané situace nebo prostředí se většinou určitým způsobem týká skupiny, nastalá situace pak může vyvolat problémy dotýkající se skupiny, které se prostřednictvím hry mohou poodhalovat a posléze řešit.
Aktér sám se intenzivně promítne do své role, svou roli si formuje tak, aby se v ní cítil dobře, projeví se jeho postoj k problémům nastíněným danou situací stejně jako postavení k ostatním členům skupiny, role tedy nebývají zadané pevně s charakterovými vlastnostmi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..