Sociodrama

Sociodrama je jednou z metod sběru dat v sociologii, úzce souvisí také s psychologií a dramaterapií. Sociodrama se zaměřuje na