Co je osobní bankrot a jak funguje?

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. [1]

Osobní bankrot spočívá ve stanovení pětiletého splátkového kalendáře, během kterého musíte být schopni splatit alespoň 30% z dlužné částky, nebo v odprodeji majetku. O oddlužení se žádá u krajského soudu (potřebné formuláře), u kterého musíte o návrh na oddlužení osobně požádat. O vaše oddlužení může zažádat i věřitel. V tomto případě máte 30 dní na reakci na návrh.

Pozor na to, že soud může váš návrh na osobní bankrot odmítnout. To dělá v případech, že vaše záměry shledá nepoctivé, nebo když budete žádat o další oddlužení, nebo nebudete schopni splatit minimálně 30% dlužné částky do pěti let (zde záleží na věřiteli), nebo pokud vás soud shledá lehkomyslné, nebo nedbalé v přístupu k plnění povinností.

Vyhlášení osobního bankrotu, který vás může ochránit před exekutory má několik podmínek, které musíte splnit.

 • Předně osobní bankrot není určený pro podnikatele. Pro ty je určen konkurz, nebo reorganizace.
 • Musíte dlužit více věřitelům, ne jen jednomu a současně být ve zpoždění se splácením více jak 30 dnů – musíte být platebně neschopní.
 • Tento způsob oddlužení je pouze pro ty, kteří mají skutečný zájem řešit své problémy.
 • Soud může rozhodnout, jestli dostanete splátkový kalendář, nebo budete muset prodat část svého majetku.
 • Při splácení dluhu, můžete mít spoludlužníky.
 • Musíte být zaměstnaní. Pokud ne, musíte skutečně usilovat o získání zaměstnání. Nepočítejte tedy s tím, že když se nějaká práce objeví, že jí budete moci jen tak snadno odmítnout.
 • Veškeré své příjmy musíte použít pro splácení dlužné částky. Pokud tedy během splácení budete třeba dědit, něco vyhrajete, nebo si vyděláte nějaké peníze navíc, musíte získané prostředky použít ke splácení dluhu. Mimo to nesmíte odmítnout dar ani dědictví.
 • Každých 6 měsíců musíte předkládat insolvenčnímu správci, soudu a věřitelům přehled svých příjmů. Žádný z příjmů nesmíte zatajovat.
 • V průběhu splácení se nesmíte dostat do prodlení se splátkou větší než 30 dnů.
 • Musíte bez prodlení hlásit všem změny bydliště nebo sídla a zaměstnání.
 • Nesmíte žádného z věřitelů zvýhodňovat.
 • Nesmíte se v průběhu oddlužení dále zadlužovat.
 • Po pěti letech může soud rozhodnout o prominutí zbytku dluhu. Pokud k tomu nedojde, je vyhlášen na dlužníka konkurz.
 • Pokud v průběhu pěti let budete schopní uhradit dlužnou částku věřitelům, oddlužení skončí dříve.
 • Pokud ne vaší vinnou nebudete z nějakého důvodu schopni splácet, může soud dluh nechat rozpustit. Podmínkou je předchozí poctivé splácení.

Tip: Po celou dobu osobního bankrotu vždy pravidelně sledujte insolvenční rejstřík, přes který s vámi bude soud komunikovat. Rozhodně nespoléhejte na to, že vše vám bude chodit poštou.

Tip: Aktuality a další důležité informace najdete na oficiálních stránkách o insolvenčním právu.

Použité zdroje:

[1] Insolvenční zákon – http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html (cit. 30.7.2013)

One thought on “Co je osobní bankrot a jak funguje?

 1. Předpokládám, že je asi vhodnější se obrátit na odborníky, že? Je nějaký seznam důvěryhodných firem, nebo v této branži nic takového neexistuje. Mám kontakt na http://www.clevermoney.cz od známého, ale v dnešní době je třeba si vše pořádně prověřit, zvláště jde-li o finance. Díky za informace.

Comments are closed.