Jak je to s volnem na pohřeb?

Pravidla pro poskytování volna stanovuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v příloze, kde je uvedeno následující.

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne

  • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
  • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
  • nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

V jednoduchosti řečeno. Máte tři nárok na tři dny volna, pokud se jedná o pohřeb vašich nejbližších (manžel, manželka, druh, družka, dítě).

Pokud pohřbíváte někoho z dalších rodinných příslušníků (rodiče, sourozenci, babička, dědeček, tchán/tchyně, švagr/švagrová, snacha nebo zeť), máte nárok na 1 den volna, pokud jdete jen na pohřeb. Pokud pohřeb zařizujete, máte nárok na další jeden den volna.

Dále můžete dostat až na jeden den volno v případě pohřbu zemřelého, který s vámi není, nebo je jen velmi vzdáleně příbuzný. To platí pouze v případě, že v době úmrtí sdílíte se zemřelým společnou domácnost.

 

Pohřeb spoluzaměstnance

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.

Nutně to tedy neznamená, že máte automaticky nárok na pracovní volno. Musíte se nejdříve domluvit se zaměstnavatelem. Ten pokud je rozumný, vám den volna na pohřeb poskytne.