Jak se vyznat v pojmech mateřská a rodičovská dovolená a kdy náleží jaký příspěvek?

Jak se vyznat v pojmech mateřská a rodičovská dovolená a kdy náleží jaký příspěvek?

Těhotná žena s notebookemMateřská dovolená

Mateřská dovolená je zákonem stanovená doba, která souvisí s přípravou na porod a péčí o narozené dítě. Přísluší zaměstnankyni a její délka je celkem 28 týdnů, při dvou a více narozených dětech potom 37 týdnů. Nástup na ni určí po domluvě se ženou gynekolog a to v rozmezí 6-8 týdnů před termínem porodu. Ten také ženě předá formulář o nástupu na mateřskou dovolenou, který pak ona předá svému zaměstnavateli. Na mateřskou může místo ženy nastoupit i otec dítěte, ne však dříve než od 7. týdne po narození dítěte.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou. V případě, že rodičům nevznikl nárok na mateřskou dovolenou a PPM, počíná samotným porodem dítěte. O rodičovskou dovolenou by měl být zaměstnavatel oficiálně písemně požádán, odmítnout ji poskytnout však nemůže. Musí zaměstnanci (na rodičovskou dovolenou může nastoupit i muž) umožnit její čerpání v délce, o kterou požádáte, nejdéle ale do tří let věku dítěte. Po tuto dobu je také povinen vám držet vaše místo. Pokud si tedy například zažádáte o dva roky dovolené a pak z nějakého důvodu ještě nemůžete nastoupit zpět do práce, požádáte o prodloužení rodičovské dovolené a zaměstnavatel vám musí vyhovět. V opačném případě, kdy by jste chtěli nastoupit dříve, než bylo dohodnuto, ale vyhovět vždy nemusí. Jestliže chcete nebo musíte zůstat s dítětem doma déle než tři roky, nebude se už jednat o rodičovskou dovolenou, ale o neplacené volno. O to můžete zaměstnavatele požádat a prodloužit si tak dobu strávenou doma celkem na čtyři roky, ale záleží jen na něm, jestli vám ho poskytne. Rodičovská dovolená se částečně kryje s rodičovským příspěvkem, přesto to není totéž a jejich doba se nemusí shodovat. Jestliže má dítě dva roky, neplatí už žádné omezení pro jeho pobyt v jeslích, mateřských školách nebo jiných podobných zařízeních a vy můžete bez problému současně pracovat i pobírat rodičovský příspěvek.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Náleží těm ženám, které jsou zaměstnané nebo si jako OSVČ platily samy nemocenské pojištění minimálně 270 dní v uplynulých dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou. Nárok na ni má také žena, které už pracovní poměr skončil, ale nárok na mateřskou dovolenou a PPM vznikl před uplynutím ochranné lhůty v délce trvání předchozího zaměstnání, maximálně ale 180 dní. U zaměstnankyně se vypočítá výše PPM z průměrného výdělku za posledních dvanáct měsíců, ze kterého se stanoví denní vyměřovací základ (12x výše platu : 365). Výše dávky potom činí 70% z tohoto vyměřovacího základu. U podnikajících žen je podstatná výše nemocenského pojištění, které si v uplynulém roce platily. Jeho placení není povinné, ale čím větší zálohy si žena platila, tím lepší PPM dostane. Při nástupu na mateřskou dovolenou předá zaměstnankyně svému zaměstnavateli formulář, jehož součástí je i Žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Zaměstnavatel tam dopíše potřebné údaje a odešle ho na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Podnikatelka si toto musí nahlásit sama. Jestliže jste zaměstnaná teprve krátce a nemáte odvedený potřebný počet dní nemocenského pojištění, můžete šest týdnů před porodem až šest týdnů po něm čerpat nemocenskou a poté začít pobírat rodičovský příspěvek. Pokud nesplňujete zákonem dané podmínky, budete od porodu pobírat rovnou čtyřletou variantu rodičovského příspěvku. Do doby, kdy jste účastníkem nemocenského pojištění, se nezapočítává evidence na úřadu práce.

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek mají nárok všichni rodiče, kteří řádně a celodenně pečují o dítě, bez ohledu na jejich majetek nebo příjem. Není třeba splnit ani žádné zákonné podmínky. O příspěvek je potřeba si zažádat písemně na předepsaném formuláři na úřadu práce, konkrétně odboru sociální podpory, a to v místě, kam rodič spadá podle svého trvalého bydliště. Rodičovský příspěvek činí celkem 220 000 Kč. Rodič sám si volí dobu, po kterou chce příspěvek pobírat, a podle toho se vypočítá její výše (nebo opačně). Lze si zvolit v rozmezí mezi dvěma až čtyřmi lety věku dítěte, příspěvek ale nesmí být vyšší než 70% předchozího platu a jeho horní hranice je pevně stanovena maximem 11 500 Kč. Na tuto výši příspěvku je potřeba mít hrubý výdělek nejméně 16 500 Kč měsíčně. Na vyšší rodičovský příspěvek dosáhnou i maminky s nižším platem, které dříve musely rovnou čerpat čtyřletou variantu. Stačí, když má větší výdělek otec dítěte. Žadatelkou pak je stále žena, ale dokládají se příjmy partnera a podle nich se vypočítává oněch 70%. Délka pobírání (a tím i výše) rodičovského příspěvku se dá měnit každé tři měsíce podle potřeby. Na čtyřletou variantu nastoupí rovnou rodiče, kteří ani jeden nesplňují podmínky nemocenského pojištění. Takový rodič bude pobírat prvních devět měsíců 7 600 Kč a poté do čtyř let věku dítěte jen 3 800 Kč, celkem 216 600 Kč. Rodičovský příspěvek skončí vybráním celé částky 220 000 Kč, ale také nástupem na novou mateřskou nebo rodičovskou dovolenou s dalším dítětem, je totiž vyplácen vždy jen na nejmladší dítě v rodině.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..