Jak vytvořit nebo smazat službu ve Windows?

Vytvoření služby ve Windows vám umožní spouštět různé aplikace jako služby bez nutnosti být na počítači přihlášený, což se hodí v mnoha případech, zejména pak na serverech. Pojďme si ukázat jednoduchý způsob, jak takovou službu vytvořit a také smazat.

Vytvoření služby ve Windows

Syntaxe zápisu je

sc create NAZEV_SLUZBY binpath= CESTA_K_SOUBORU

Důležité upozornění. Za parametrem binpath= je mezera a pak teprve cesta!

Příklad

sc create HerniServer binpath= C:\GameServer\start.exe

Pokud bude cesta k souboru obsahovat mezery, pak je potřeba dát celou cestu do uvozovek.

Smazání služby ve windows

Odstranění služby je jednoduché. Syntaxe zápisu

sc delete NAZEV_SLUZBY

Příklad

sc delete HerniServer