Jaká jsou předčíslí účtů finančních úřadů pro placení daní?

Seznam předčíslí účtů:

 • 7747 – Daň darovací
 • 7739 – Daň dědická
 • 748 – Daň silniční
 • 7755 – Daň z nemovitostí
 • 7763 – Daň z převodu nemovitostí
 • 705 – Daň z přidané hodnoty
 • 7720 – Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
 • 721 – Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
 • 713 – Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • 2700 – Daň z příjmů obyvatelstva
 • 7704 – Daň z příjmů právnických osob
 • 7712 – Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
 • 2743 – Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.
 • 3789 – Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.
 • 1716 – Odvod z elektřiny ze slunečního záření
 • 2639 – Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.
 • 2655 – Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.
 • 8715 – Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.
 • 8731 – Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb.
 • 8723 – Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.
 • 5725 – Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení
 • 5661 – Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva
 • 5717 – Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí
 • 5733 – Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy
 • 4722 – Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet
 • 5741 – Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I
 • 5776 – Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II
 • 5784 – Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond
 • 4757 – Ostatní příjmy
 • 31018 – Pojistné na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ)
 • 41013 – Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem)
 • 2735 – Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti
 • 3754 – Pokuty a náklady řízení ve správním řízení
 • 1783 – Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence
 • 1759 – Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí
 • 8790 – Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách
 • 6736 – Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech
 • 9750 – Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství
 • 6744 – Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 34 z. č. 200/1990 Sb.
 • 9742 – Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa
 • 9726 – Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší
 • 9734 – Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda
 • 3631 – Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění
 • 1767 – Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • 6787 – Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech
 • 6795 – Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod
 • 3797 – Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost
 • 1732 – Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • 9769 – Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody
 • 9785 – Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% Státní fond životního prostředí
 • 3746 – Pokuty na místě zaplacené
 • 6728 – Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% Státní fond životního prostředí
 • 9777 – Pokuty za porušení životního prostředí – zrušené zákony
 • 6752 – Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí
 • 6779 – Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – Státní fond životního prostředí
 • 9793 – Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod
 • 8707 – Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.
 • 8758 – Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.
 • 6701 – Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb.
 • 8782 – Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – rozpočty obcí
 • 8774 – Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – Státní fond životního prostředí
 • 8766 – Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.
 • 1724 – Příjmy DPH pro ČR podle § 88
 • 4706 – Příslušenství daní
 • 9136 – Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (souvisí s předčíslím účtu 31018)
 • 9144 – Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (souvisí s předčíslím účtu 41013)
 • 4781 – Spotřební daň z lihu
 • 799 – Spotřební daň z minerálních olejů
 • 4773 – Spotřební daň z piva
 • 4765 – Spotřební daň z tabákových výrobků
 • 780 – Spotřební daň z vína a meziproduktů
 • 3711 – Správní poplatky
 • 2786 – Správní poplatky – loterie a sázkové hry
 • 13717 – Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství*
 • 4730 – Vratky k splátkám půjček od roku 1991
 • 7798 – Zrušené daně a jiné příjmy
 • 1791 – Zrušené daně a poplatky
 • 35 – Zvláštní prostředky – exekuce
 • 10030 – Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)
 • 20036 – Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.)
 • 30031 – Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.)
 • 50032 – Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)
 • 70033 – Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)
 • 80039 – Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..