Minimální mzda v roce 2015

InfoMinimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Aby lidé neměli důvod zůstávat doma na podpoře, dochází průběžně k navyšování minimální mzdy. Pro rok 2015 se minimální mzda zvyšuje oproti roku 2014 o 500,-Kč, tedy nově na částku 9.000,-Kč. Tato částka však stále není dostatečně motivující, takže se zajisté bude i v roce 2016 navyšovat.

Uvedená částka se bude dále lišit podle vaší platové třídy, tedy za předpokladu, že budete pracovat ve státním sektoru.