Odpověď na otázku, kolik týdnů má rok je odpověď 52 týdnů