Registrace identifikované osoby, aneb nakupování v zahraničí bez nutnosti být u nás plátce DPH

S účinností do 31. 12. 2012 se osoba povinná k dani se stala plátcem DPH, pokud uskutečnila pořízení zboží z jiného členského státu, které bylo předmětem daně, nebo pokud jí byla poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 či služba s místem plnění dle § 10 až 10d a § 10j a to osobou povinnou k dani

Přečíst Registrace identifikované osoby, aneb nakupování v zahraničí bez nutnosti být u nás plátce DPH