Deprese: úvod aneb popis prožitku

Jedná se o pojem, kterým rozumíme soubor symptomů označujících cosi jako dlouhodobě sklíčenou náladu (z latinského depressio – beznaděj, skleslost, proláklina…). Vzhledem k tomu, že jde o stav, který vážně a negativně zasahuje do kvality života, zvykli jsme si ho nazývat nemocí.