Daň z nemovitosti a důležité odkazy

Daň z nemovitosti a důležité odkazy

paragrafDaň z nemovitosti (Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí) se platí pravidelně každý rok, a týká se to každého, kdo vlastní, nebo vlastnil v předchozím roce nějakou nemovitost.

Základní informace

Přiznání k dani z nemovitosti se podává vždy když dostanete nebo koupíte nemovitost, a také vždy, když se změní podmínky pro vyměření daně. Typicky je to v případě, když se změnila výměra nemovitosti (přístavba, ubourání), nebo jste třeba převáděli pole na stavební parcelu. Ve všech těchto případech máte povinnost podat přiznání k dani, které se musí podat do 31. ledna.

Pokud jste již dříve podali přiznání a předcházejícím roce nedošlo k nějaké důležité úpravě nemovitosti, která by ovlivnila výpočet daně, nemusíte opravné přiznání podávat. Finanční úřad vám bude automaticky každý rok zasílat pokyn s potřebnými údaji k zaplacení daně z nemovitosti.

Daň z nemovitosti se musí uhradit do 31.května, a i když vás k platbě daně vyzve finanční úřad sám, nespoléhejte automaticky na to, že se k vám příkaz k úhradě pokaždé dostane. Vždy si radši hlídejte včasné uhrazení daně sami.

Tip: S podáním přiznání k dani se můžete opozdit maximálně do 5. února. To platí konec konců i o ostatních daních. Pokud ani do 5. února podání nepřiznáte, dostanete pokutu.

Pozor: Má-li ke stavbě, bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru více subjektů vlastnické právo, právo nájmu nebo právo trvalého užívání se u těchto subjektů změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu nebo jim přísluší hospodaření s majetkem státu podle zvláštních právních předpisů, jsou tyto subjekty povinny platit daň společně a nerozdílně, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5).

Tip: Pokud jste měnili výměru nebo charakter nemovitosti na konci roku, následkem čehož budou změny v katastru nemovitostí zapsány až následující rok, posouvá se vám přiznání k dani z nemovitosti o tři měsíce od doby zapsání změn v katastru nemovitostí.

Tip: Pokud přesáhne daň z nemovitosti 5.000,-Kč, můžete tuto částku rozdělit na půl a druhou část zaplatit do konce listopadu.

Tip: Výjimku na uhrazení daně mají chovatele ryb a zemědělci. Ti mohou zaplatit daň do konce srpna. Mimo to u nich také platí to, že u daně přesahující 5.000,-Kč mohou daň rozdělit na dvě splátky a druhou uhradit do listopadu.

Tip: Předmětem daně ze staveb nejsou stavby zpevněných ploch pozemků.

 

Osvobození od daně z nemovitosti

Od daně jsou osvobození dle § 9 odst. 1. (zkrácený výpis jen nejdůležitějších bodů)

  • stavby ve vlastnictví státu,
  • stavby ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
  • stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných, sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,
  • stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností,
  • stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky a Ministerstva kultury České republiky, a dále stavby sloužící
1. školám a školským zařízením,
2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě živnostenského oprávnění,
3. muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním právním předpisem,
4. státním archivům, knihovnám,
5. zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
6. zařízením sociální péče,
7. nadacím, občanským sdružením zdravotně postižených občanů,
  • stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,
  • stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu životního prostředí stanovené vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky,
  • obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
  • stavby pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P

Formulář a výpočet daně z nemovitosti

Samotný výpočet daně z nemovitosti je poměrně komplikovaný, navíc k ručnímu výpočtu potřebujete několik aktuálních tabulek, proto vám ukážeme elegantní a jednoduchý způsob, jak vše udělat jednoduše a rychle.

Nejjednodušším způsobem, jak správně vyplnit a vypočítat daň z nemovitosti je využít elektronický formulář ministerstva financí, který je překvapivě velmi dobrý. Doporučujeme využít průvodce formuláře, který za vás rychle vše vypočítá, a nabídne vám na na konci vytištění vyplněného přiznání, nebo jeho odeslání přes datovou schránku. Před samotným vyplňováním si připravte výpis z katastru nemovitostí.

>Interaktivní formulář<

elektron-dan-z-nemovitosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..