Jak dát výpověď povinného ručení?

Smlouva, brýle, tužkaVýpověď povinného ručení se od výpovědi jiných služeb liší hlavně v tom, že si pořádně musíte pohlídat datum přechodu k nové pojišťovně, protože i jeden den bez pojištění je velký problém, který se vám pěkně prodraží. Česká kancelář pojistitelů totiž bedlivě bdí nad tím, abyste vždy měli automobil pojištěný viz. § 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jak tedy dát správně výpověď povinného ručení, tak aby vše bylo v pořádku?

Předně, konec vašeho pojistného období najdete na vaší zelené kartě („Platnost do“). K tomuto datu je potřeba smlouvu vypovídat. Výpověď musíte poslat nejpozději 6 týdnů před koncem platnosti smlouvy. Ideálně 2 měsíce předem, vždy je totiž lepší mít rezervu. Výpověď je potřeba dát písemně, vlastnoručně jí podepsat a zaslat na adresu pojišťovny. Doporučujeme si udělat kopii zaslaného dopisu. Stejně tak doporučujeme výpověď poslat doporučeně, jedině tak budete mít kontrolu nad tím, zda-li si pojišťovna výpověď přebrala nebo ne. Na podacím lístku totiž najdete podací kód, díky kterému na webu České pošty můžete sledovat stav zásilky.

Kdy lze dát výpověď povinného ručení?

  • Na konci pojistného období, nejpozději 6 týdnů před koncem platnosti smlouvy.
  • Novou smlouvu můžete vypovědět do 2 měsíců po jejím uzavření. Pozor na to, že smlouva končí 8 dní po doručení výpovědi. Pojišťovna vám samozřejmě vrátí přeplatek pojistného.
  • Po oznámení pojistné události, máte 3 měsíce na to, abyste ukončili pojistnou smlouvu. Smlouva skončí 1 měsíc po doručení výpovědi.
  • Při sjednání pojistného on-line máte 14 dní na to, abyste vypověděli smlouvu. Učiňte tak písemně jak u pojišťovny, tak u on-line zprostředkovatele. Samozřejmě, že pojišťovna má nárok na úhradu pojistného za dobu, kdy jste byli pojištěni u této pojišťovny. Přeplatek vám bude vrácen na účet.
  • Pokud vám pojišťovna zvedla pojistné, máte měsíc na to, dát výpověď z důvodu navýšení pojistného. V tomto případě smlouva skončí k datu konce pojistného období.
  • Pokud jste vozidlo prodali, vypovíte jednoduše smlouvu z důvodu prodeje vozidla. S výpovědí nezapomeňte poslat také kopii kupní smlouvy. V tomto případě končí smlouva k datu doručení smlouvy a bude vám vrácen přeplatek pojistného.
  • Pokud chcete vozidlo z nějakého důvodu vyřadit z evidence, můžete tak učinit dočasným odhlášením vozidla, při kterém odevzdáte státní poznávací značky dopravnímu inspektorátu. Pojišťovně spolu s výpovědí pošlete kopii velkého technického průkazu, v kterém je v poznámkách uvedeno dočasné odhlášení vozidla. Pojišťovna ukončí smlouvu ke dni vyřazení vozidla a vrátí vám přebytek pojistného. Vozidlo lze dočasně odhlásit maximálně na 1 rok.
  • Pokud chcete ukončit smlouvu před ukončením platnosti vaší stávající smlouvy, pak můžete ukončit smlouvu dohodou. To však není tak jednoduché, protože pojišťovna nebude jen tak akceptovat vaší výpověď jen proto, že jste si někde sehnali levnější pojištění. U výpovědi dohodou je potřeba uvést pádný důvod, proč chcete smlouvu ukončit. To lze udělat například tak, že jako důvod uvedete nespokojenost s pojišťovnou.
  • Předposlední možností jak dát výpověď spočívá v neplacení pojistného. V zákoně je totiž uvedeno následující: „e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného a o této upomínce pojistitel současně informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit;„. Pozor na to, že sice dojde ke zrušení smlouvy, avšak tím nezaniká vaše povinnost uhradit požadované pojistné!
  • Pokud vám vozidlo bylo odcizeno, pak končí smlouva ke dni, kdy vám vozidlo bylo zcizeno. Pokud datum krádeže není znám, pak se jako termín zániku smlouvy bere datum oznámení krádeže na policii.

Po zániku pojištění jste povinni bez zbytečné prodlevy odevzdat zelenou kartu, pokud byla vydána. Pokud máte nárok na vrácení přeplatku pojistného, dostanete jej, až po vrácení zelené karty!

Pokud ve výpovědní době dojde k havárii vozidla, nic se neděje, protože jste stále pojištěni. Avšak zaniká vám tím nárok na vyplacení přeplatku pojistného.

Je možné mít dvě pojistky na jedno auto?

Zákonem to zakázané není, avšak ve vaší pojišťovací smlouvě máte pravděpodobně uvedeno, že se tím stávají smlouvy neplatnými. Mimochodem pojišťovna nemusí zjišťovat, jestli jste již někde pojištěni. Na duplicitní pojištění vás však nejspíše dříve či později upozorní Česká kancelář pojistitelů, která pojistné smlouvy hlídá.

Kdy si zařídit nové havarijní pojištění?

Nové pojištění si samozřejmě musíte sjednat dopředu tak, aby jeho účinnost nastala v pravděpodobný termín výpovědi vaší stávající smlouvy. Doporučujeme se domluvit přímo s vaší novou pojišťovnou.

Formuláře ke stažení

Zdroj informací: Zákon o povinném ručení č. 168/1999 Sb.