Jak zabránit sousedům v činnosti, která vás obtěžuje?

paragrafŽivot ve stísněných prostorách bytového dobu je v některých případech docela komplikovaný. Docela dost lidí je bezohledných vůči svému okolí a je jim zcela lhostejné, že například neustálým kouřením na balkóně mohou obtěžovat sousedy nekuřáky, že vyhozené špačky od cigaret nejenže hyzdí okolí domu, ale také představují požární riziko apod. Podobné je to i v případě, kdy sousedé naprosto nelogicky grilují klasickým způsobem na balóně, pouštění hlasitou hudbu,  apod. Otázka je, co s tím.

Něco se dělat dá, je to však složité

Hned z kraje je potřeba uvést, že pokud vás soused vysloveně neterorizuje svým jednáním, nemáte moc šancí na úspěch. Pokud narazíte na opravdu problémového souseda, pak máte v podstatě smůlu. Můžete vyhrát u soudu, posílat na něj policii, ale pokud ani oni s ním nehnou, tak nikdo. Pojďme se na to podívat blíže.

Někdy jediné řešení spočívá v odstěhování se

Pozor na množství – přiměřenost místním poměrům

Než vypustíte právnické psi, je potřeba si definovat, co znamená přiměřenost místním poměrům. Totiž pokud vaši sousedé o víkendech grilují na balkóně pomocí grilu na tuhá paliva, pak s tím nic moc nenaděláte. Je to totiž jen občas. Pokud však grilují každý den a vás tím velmi obtěžují, pak se můžete bránit. To samé platí i o kuřácích. Pokud vám vadí, že sousedi kouří na balkóně, nic moc s ním nenaděláte. Pokud však budou velmi silní kuřáci, kteří kouří téměř bez přestání, pak se můžete bránit. Pozor tedy na to, že se musí jednat o opravdu intenzivní obtěžování, které omezuje užívání bytu, aby mělo smysl se obracet na autority.

Preferuje se vzájemný dohoda obou stran

Být v nájmu je někdy výhoda

To co se dá dělat určuje váš vztah z bytu. Pokud je byt váš, máte v těchto případech bohužel méně možností.

Jak postupovat?

  • Začněte s domluvou sousedovi – při jednání vystupujte přátelsky. Hádkami nic nevyřešíte, naopak. Zkuste sousedovi nabídnout možné řešení problému. jste-li často doma a u sousedů štěká pes, zkuste jim ho občas za drobnou úplatu pohlídat nebo vyvenčit.
  • Pokud jste v nájmu, promluvte si pronajímatelem. Ten má povinnost vám zajistit řádný výkon nájemních práv. Naléhejte na něj a s tím, že se odstěhujete, nebo budete požadovat slevu z nájemného apod. Konec konců, pronajímatel může mít lepší, nebo vhodnější vztahy se sousedem, který vás obtěžuje a může tak být jeho jednání efektivnější.
  • Pokud bydlíte v bytovém domě, prostudujte si domovní řád a případně se odvolávejte na něj. Je-li soused v nájmu, může porušování domovního řádu vést k výpovědi z nájmu.
  • Kontaktujte místní hygienickou stanici a zkuste problém řešit s nimi. Hygiena může udělat různá měření, kontroly apod.
  • V krajním případě kontaktujte právníka a připravte spolu žalobu na zdržení se rušivého jednání.

Kde hledat oporu v zákoně?

Zákon na vaše problémy pamatuje v občanském zákoně v § 1013 – Omezení vlastnického práva. Zde je hned na začátku uvedeno:

Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.