Nové značení motorových paliv

Nové značení motorových paliv

tankovací pistole

Od 1.10.2018 se v rámci celé Evropy sjednocuje značení paliv na benzínových stanicích.  Stávající marketingová označení paliv se nemění, jen se na tankovací pistoli objeví symboly, které budou zákazníka informovat o typu paliva dle normy ČSN EN 16942Paliva – Identifikace kompatibility vozidla – Grafické vyjádření informací pro spotřebitele. Nové symboly se také objeví na palivových nádržích nových aut, čímž s má jednou pro vždy zabránit tankování nevhodných paliv.

Proč se zavádí nové značení?

  • aby se zamezilo záměnám paliv
  • abyste v zahraničí u benzinových stanic netápali
  • aby bylo značení sjednocené
  • aby byl zákazník informován o typu paliva, které čerpá, protože pod marketinovým názvem si nic moc nepředstavíte.

Nové symboly značení paliv

Kruh je symbol pro benzínová paliva.  Písmeno E v kruhu znamená ethanol a číslo za ním maximální podíl biosložky v procentech. E5 tedy znamená, že v čerpaném benzínu je 0 až 5% biosložky – ethanolu.

nové značení benzínu

Čtverec je symbol pro naftová paliva. Písmeno B ve čtverci znamená bionafta a číslo za ním maximální podíl biosložky, někdy označované jako FAME – fatty acid methyl ester. B7 tedy znamená, že v naftě je od 0 do 7% bionafty. Písmena XTL značí parafinickou naftu.

Nové značení nafty

Kosočtverec je symbol pro plynná paliva. Kódy v kosočtverci jsou všem známá a snadno pochopitelná, není tedy třeba se o nich rozepisovat.

Nové značení plynu

U symbolů se objeví také doplňující informace jako oktanové číslo, sezónní druh, kovová aditiva, obsah síry aj.