Lze používat kameru pro sledování majetku i v jeho okolí?

Lze používat kameru pro sledování majetku i v jeho okolí?

kamera

V posledních letech se výrazně zlevnila kamerová technika. Ta se pomalu stává součástí našich životů, kdy nejen ochranné složky státu monitorují dění ve městech, ale i soukromé osoby tuto techniku využívají k monitorování svého majetku. Zde se naskýtá otázka, jestli právě ony soukromé osoby při monitorování dění nepřekračují zákony, protože kamery často zabírají i přilehlé veřejné prostory. Ne každému se totiž líbí, když je na nějakém záznamu.

Co dělat, když soused používá kameru?

Předně pravidla pro používání záznamové techniky upravuje Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. V zákoně je uvedeno:

Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

Dále v paragrafu 88 je vedeno.

Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

Nicméně z paragrafu 88 vyplývá, že pro účely ochrany svého majetku, může váš soused pořizovat potřebné zvukové či obrazové záznamy, a to i s prostory přilehlými (i místo parkování vozidla), samozřejmě v rozumné míře – hranicemi pozemku.

(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

(2) Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.

Sledování se záznamem

Pokud se při sledování pozemku provádí video záznam, upravuje nakládání se záznamem GDPR článek 6.

Co dělat když vám vadí sousedova kamera?

  • Nejprve se obraťte na svého souseda a pokuste se domluvit.
  • Pokud to k ničemu nepovede, obraťte se na příslušný obecní úřad (přestupek úmyslného narušení občanského soužití schválností).
  • Pokud ani to nepomůže, obraťte se na soud.

Zdroj:

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
https://www.uoou.cz/co-delat-kdyz-soused-pouziva-kameru/ds-5283/archiv=0&p1=2619
https://www.uoou.cz/k-nbsp-provozovani-kamerovych-systemu/d-29535/p1=1099