Výpověď ze zdravotních důvodů

infoDotaz: Chtěla bych se zeptat jak správně sepsat výpověď ze zdravotních důvodů, mám od praktického lékaře zprávu, že tu práci nemohu vykonávat. Mám sehnanou už jinou lehčí práci, ale zaměstnavatel mne nechce na dohodu pustit.

Odpověď: Předně, nemůžete-li vykonávat svou stávající práci ze zdravotních důvodů, musí vás zaměstnavatel přeřadit na jinou podobnou pozici, kterou můžete s ohledem na své zdraví vykonávat. Pokud takovou zaměstnavatel nemá, pak se sepisuje výpověď ze zdravotních důvodů. A teď k sepsání výpovědi ze zdravotních důvodů. Ta se sepisuje stejně jako běžná výpověď s tím rozdílem, že jako důvod uvedete ne „dohodu“, ale zdravotní důvody a k výpovědi přiložíte potvrzení od lékaře. Pozor, výpověď pošlete doporučeně poštou!!! Jedině tak to budete prokazatelné.

Odstupné při výpovědi ze zdravotních důvodů

Pokud jste si zdravotní komplikace nepřivodili vlastní vinou, pak máte nárok na 12 odstupných platů, které se vypočítají jako průměr z předchozích měsíců. To platí, jste-li ve firmě zaměstnaní více jako rok. Jinak máte nárok jen na jeden plat.

Formulář pro výpověď ze zdravotních důvodů zdarma(DOC soubor).

Podobný článek: Návod, jak dát výpověď ze strany zaměstnance i s formulářem ke stažení zdarma