Obsah kruhu

Obsah kruhu

obsah kruhuVýpočet obsahu kruhu je velmi jednoduchý. Vzorec pro výpočet je S = Pi * r2, nebo S = (Pi * d)2/4, kde r je poloměr a d průměr kruhu. Pi je 3,14. Nezapomeňte na sjednocení jednotek.