Ošetřování člena rodiny

infoOtázka:  Chtěla jsem se zeptat je-li možné čerpat u zaměstnavatele tkzv. „paragraf“ na ošetření osoby blízké. Konkrétně se jedná o ošetřování matky, která je po náročné operaci a je nutné se o ni postarat 24hod.

Odpověď: Ano je to možné. Na 9 dní je možné si vzít paragraf „ošetřování osoby blízké“. Musí to být však přímý příbuzný, který bydlí s vámi v domácnosti. Podnikatele tuto výhodu čerpat nemohou. V současné době 2016 se projednávají úlevy v podobě možnosti ošetřovat osobu blízkou, která u vás nebydlí, plus zavést pečovatelské volno na 3 a 6 měsíců.

3 thoughts on “Ošetřování člena rodiny

 1. Mam dotaz mam narok na paragraf na syna 12let osetrujici lekar mi rekl ano ale vedouci v mem zamestnani ze ne dekuji za odpoved

  1. Dobrý den, tento problém ošetřuje zákoník práce, konkrétně paragraf 191 a následně Zákon o nemocenském pojištění paragraf 39. A protože bez dalších informací nelze o vašem problému rozhodnout, přečtěte si sama následující výňatky. Detaily viz. uvedené zákony.
   Zákoník práce
   § 191
   Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu, po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

   Zákon o nemocenském pojištění
   Podmínky nároku na ošetřovné
   § 39
   (1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu
   a) ošetřování
   1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
   2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo
   b) péče o dítě mladší 10 let, protože
   1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
   2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
   3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
   (2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem. Pro účely tohoto zákona se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé péče) obou rodičů za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů.
   (3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu31); to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
   (4) V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné jen jednou; u zaměstnance, který takto převzal ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí ošetřování (péče). Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.
   (5) Nárok na ošetřovné nemají
   a) příslušníci,
   b) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
   c) domáčtí zaměstnanci,
   d) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
   e) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,
   f) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
   g) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
   h) zahraniční zaměstnanci,
   i) členové kolektivních orgánů právnické osoby uvedení v § 5 písm. a) bodě 18.
   (6) Nárok na výplatu ošetřovného nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Comments are closed.