Daňový kalendář pro rok 2014

LEDEN

čtvrtek 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pátek 24.

 • spotřební daň – splatnost daně za listopad 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27.

 • spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2013 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2013
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
 • výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec

pátek 31.

 • biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2013
 • daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2014
 • daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2013

ÚNOR

pondělí 10.

 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17.

 • daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

čtvrtek 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 24.

 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25.

 • spotřební daň – daňové přiznání za leden 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2014 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden
 • souhrnné hlášení za leden
 • výpis z evidence za leden
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014

pátek 28.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014
 • odvod z loterií a jiných – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2013

BŘEZEN

pondělí 3.

 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013

středa 12.

 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17.

 • daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
 • podání oznámení platebního zprostředkovatele

čtvrtek 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013
 • pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

úterý 25.

 • spotřební daň – daňové přiznání za únor 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2014 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor
 • souhrnné hlášení za únor
 • výpis z evidence za únor
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2014

čtvrtek 27.

 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 31.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2014

DUBEN

úterý 1.

 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2013
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
 • podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2013

středa 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15.

 • daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2014

úterý 22.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 • – odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2014

čtvrtek 24.

 • – spotřební daň – splatnost daně za únor 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25.

 • spotřební daň – daňové přiznání za březen 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2014 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
 • výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2014

středa 30.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2014

KVĚTEN

pondělí 12.

 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 26.

 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2014 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben
 • souhrnné hlášení za duben
 • výpis z evidence za duben
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2014

ČERVEN

pondělí 2.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2014
 • daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

pondělí 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16.

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pátek 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

úterý 24.

 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25.

 • spotřební daň – daňové přiznání za květen 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2014 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen
 • souhrnné hlášení za květen
 • výpis z evidence za květen
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2014

pondělí 30.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2014

ČERVENEC

úterý 1.

 • daň z příjmů – podání přiznání k dani
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 • pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce

čtvrtek 10.

 • spotřební daň – splatnost daně za květen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15.

 • daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2014

pondělí 21.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 • odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2014

pátek 25.

 • spotřební daň – splatnost daně za květen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2014 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
 • výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2014

čtvrtek 31.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2014

SRPEN

pondělí 11.

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 25.

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červenec 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2014 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec
 • souhrnné hlášení za červenec
 • výpis z evidence za červenec
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2014

ZÁŘÍ

pondělí 1.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2014
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

úterý 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15.

 • daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

pondělí 22.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

středa 24.

 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25.

 • spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2014 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen
 • souhrnné hlášení za srpen
 • výpis z evidence za srpen
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2014

úterý 30.

 • daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2014

ŘÍJEN

pátek 10.

 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15.

 • daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2014

pondělí 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 • odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2014

pondělí 27.

 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2014 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
 • výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2014

pátek 31.

 • daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2014

LISTOPAD

pondělí 10.

 • spotřební daň – splatnost daně za září 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

úterý 25.

 • spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2014 (pokud vznikl nárok)
 • spotřební daň – splatnost daně za září 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen
 • souhrnné hlášení za říjen
 • výpis z evidence za říjen
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2014

PROSINEC

pondělí 1.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2014
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

středa 10.

 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15.

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2014, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

pondělí 22.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 29.

 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2014 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad
 • souhrnné hlášení za listopad
 • výpis z evidence za listopad
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2014

středa 31.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2014

Zdroj: MFCR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..