Kdo je mediátor a jak mediace pomáhá řešit spory?

InfoMáte spor se svým sousedem a nemůžete se dohodnout na nějakém rozumném řešení? Procházíte složitým rozvodem a nejste s partnerem schopni domluvit se na vypořádání majetku nebo následné péči o děti? V takových i dalších sporných případech by vám mohl pomoci mediátor. Kdo to je a co vlastně dělá?

Co znamenají slova mediace a mediátor?

Slovo mediace pochází z latinského slůvka mediare, které znamená být uprostřed. Mediátor je tedy prostředník, přenašeč informací či zprostředkovatel. Tyto pojmy se užívají ve více oborech, například ve vědě, ovšem také v právním prostředí, kde mediátor umožňuje předejít soudním sporům díky nestrannému pohledu na věc a vedení konstruktivní komunikace s nadhledem, který zpravidla rozhádaným stranám chybí.

Jak pracuje mediátor?

Mediátor představuje třetí nezávislou veličinu ve sporu. Je tím, kdo pomáhá oběma stranám konfliktu ujasnit si příčiny sporu, jejich zájmy a cíle, kterých chtějí dosáhnout. Udržuje vzájemnou komunikaci v konstruktivních mezích a dává stejný prostor pro vyjádření oběma zúčastněným stranám. Mediátor musí být dobrý posluchač a také trochu psycholog, aby dovedl svými komunikačními schopnostmi dovést rozhádané strany sporu ke smíru a řešení. Pro postup mediátora nejsou dána přesná pravidla, záleží na jeho zvážení, jakým způsobem povede mediaci. Obecně se dá ale říci, že nejdříve si vyslechne obě strany, pokusí se jejich požadavky vzájemně přiblížit k neutrální hranici a navrhne zúčastněným několik řešení k posouzení. Následně vyhodnotí výsledky toho, na čem jsou strany schopné se domluvit, a vzájemně s nimi toto sepíše do návrhu dohody.

Mediace není arbitráž

Základním předpokladem mediace je dobrovolná účast obou stran sporu. K mediaci tedy nikdo nemůže být vyzván proti své vůli. To je jeden z hlavních rozdílů oproti soudní arbitráži, kde o tom zúčastněný nemůže rozhodnout. Arbitr posuzuje spor, rozhoduje o pravdě či vině na některé ze stran a nařizuje řešení, které je závazné. Mediátor nic nesoudí a také nemůže nic nařídit. Výsledek mediace je shoda mezi stranami, ukončený spor tedy nemá vítěze a poraženého, ale dvě spokojené strany.

U jakých sporů je mediace vhodná?

Nejčastěji se mediace využívá u občansko-právních sporů a v rodinných sporech. Uplatnění nachází ale také ve firemních problémech, ať už ve vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel nebo mezi společnostmi. Zákon vymezuje i některé trestní věci, u kterých je mediace možná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..