Omezení svéprávnosti podle nového občanského zákoníku

paragrafOd 1. ledna 2014 vešel v účinnost nový občanský zákoník (NOZ), který přináší nejzásadnější změny v civilním právu naší novodobé historie. Zrušil do té doby účinný občanský zákoník z roku 1964, který už si léta žádal moderního a demokratického nástupce. Změny se nevyhnuly ani fyzickým osobám. Následující článek se bude proto věnovat pojmu svéprávnosti, přičemž ho srovná i s minulou, do konce minulého roku účinnou úpravou. Stěžejní část článku se pak bude věnovat úpravě omezení svéprávnosti.

Svéprávnost nahrazuje způsobilost k právním úkonům

Minulá úprava hovoří o tzv. způsobilosti k právním úkonům, přičemž právními úkony se myslí uzavírání smluv, sepsání závěti atp. Nový občanský zákoník pojem způsobilost k právním úkonům nahrazuje pojmem svéprávnost, který se pro tento institut používal v minulosti, ale v zásadě se mezi odbornou i laickou veřejností udržel, i přestože minulá zákonná úprava užívala termínu odlišného. Podle NOZ se pak svéprávností podle § 15 odst. 2 rozumí způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Takže dalo by se říci, že nic nového pod sluncem.

Omezení svéprávnosti v moderním hávu

Minulá úprava týkající se omezení svéprávnosti byla bezesporu zastaralá. Způsobilosti k právním úkonům zbavovala doslova jako buldozer. Buď přiznávala člověku způsobilost k právním úkonům, anebo mu ji prostřednictvím soudu pro duševní poruchu, která není jen přechodná, úplně odjímala. Neexistovalo zkrátka nic mezi tím. Oproti tomu nová úprava se snaží, co nejvíce práv osobě stižené nepřechodnou duševní poruchou ponechat, čímž naplňuje nejen obecné zásady, na kterých zákoník stojí, ale rovněž požadavky moderní doby, ve které nejsou duševní poruchy ničím výjimečným. V NOZ tak můžeme nalézt hned čtyři typy omezení svéprávnosti.

Předběžné prohlášení

V § 38 – 44 se dočteme o tzv. předběžném prohlášení. Definici pojmu bychom našli především v §38, který říká, že osoba, která očekává, že v budoucnu nebude moci samostatně právně jednat, může projevit vůli, jak mají být její záležitosti spravovány, případně vybrat osobu, která je bude za ni spravovat. Další paragrafy pak stanovují, jak má tento projev vůle vypadat či jak je možné jej odvolat.

Nápomoc při rozhodování

Dostáváme se do další fáze, kdy už je dotčená osoba stižena duševní poruchou tak, že mu působí obtíže. Podle §45 – 48 je možno ustavit osobu, která pak člověku pomáhá, tzv. podpůrce, přičemž podpůrců může být smlouvou o nápomoci ustaveno hned několik. Důležité je zmínit, že projev vůle vedoucí k ustavení podpůrce či podpůrců je třeba učit před soudem. Podpůrce, popřípadě podpůrci pak podporovanému poskytují pomoc při právním jednání, poskytují mu potřebné údaje a sdělení a jsou mu nápomocni radami.

Zastoupení členem domácnosti

Ke vzniku zastoupení je, jako v předchozím případě, třeba souhlasu soudu. § 49 pak stanovuje, kdo zástupce může být. Vedle potomků, předků, sourozenců, manžela a partnera je to i osoba, která žila před vznikem zastoupení se zastoupeným ve společné domácnosti alespoň tři roky. Zástupce pak za zastoupeného jedná v obvyklých záležitostech, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného. Důležité je však zmínit, že zástupce nemůže činit rozhodnutí, která by zasahovala do duševní nebo tělesné integrity zastoupeného s trvalými následky. Omezené jsou rovněž dispozice s příjmy zastoupeného.

Omezení svéprávnosti

Posledním typem, který NOZ v § 55 – 65 vypočítává, je omezení svéprávnosti. Ani v tomto případě však nejde na hranu jako současná úprava. Osobě, které je soudem omezena svéprávnost, přiznává právo i nadále rozhodovat v běžných záležitostech každodenního života. Naproti tomu minulá úprava nepřiznávala osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům například ani právo uzavřít jednoduchou kupní smlouvu.

Závěrem o omezení svéprávnosti

Jak vidno, nová úprava v tomto směru detailněji rozpracovává problematiku svéprávnosti ve prospěch osob, kterým má být svéprávnost omezena. Vyhýbá se přitom absolutnímu zbavení svéprávnosti a mnohem citlivěji se snaží reflektovat fáze duševních poruch, které se rozvíjejí v čase.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..