Co je to stranné právo?

Čas od času, zejména v historických dokumentech z období druhé světové války, ale i dnes, můžete narazit na pojem stranné právo, jenž bylo z nějakého důvodu vyhlášeno. Nyní si tento termín v jednoduchosti vysvětlit.

Co je to zástavní právo?

Zástavní právo je právní institut sloužící k zajištění pohledávky věřitele.  Jde o věcné právo, konkrétně o věcné právo k věci cizí, kterým věřitel zajišťuje svou pohledávku pro případ, že by dlužník nesplnil svůj dluh. V takovém případě může věřitel věc nejčastěji ve veřejné dražbě prodat a z výtěžku uspokojit svoji pohledávku.