Návod, jak dát výpověď ze strany zaměstnance i s formulářem ke stažení zdarma

Než se rozhodnete dát sami výpověď, připravte se na to, že dostanete nižší podporu v nezaměstnanosti než v případě, že by vás vyhodil zaměstnavatel. Mimo to, zvažte, jestli máte na 100% připravenou jinou práci, případně dostatek finančních prostředků na překlenutí doby nezaměstnanosti.

Jak tedy dát výpověď?

Předně výpovědi upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. V tom je uvedeno, že zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv a bez udání důvodu a že výpověď musí být v písemné formě. Ústně daná výpověď tedy neplatí. Pozor také na to, že pokud budete chtít vzít výpověď zpět, musí s tím také souhlasit zaměstnavatel, jehož vyjádření musí být také v písemné formě.

Výpovědní doba běžně činí 2 měsíce. To neplatí v případě, že výpověď zaměstnancem byla dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. To znamená, že jste-li v práci například zařazeni na jinou pozici, můžete dát výpověď dohodou, na kterou se nebude vztahovat dvou měsíční výpovědní lhůta.

Pokud se obě strany dohodnou, může být výpovědní lhůta prodloužena na více jak dva měsíce. Je potřeba to však uvést ve smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Výpovědní lhůta se počítá od prvního dne následujícího měsíce v kterém byla doručena výpověď protistraně a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

 

Okamžitá výpověď zaměstnancem

Okamžitou výpověď opět musíte dát v písemné formě, kde zcela jasně a nezaměnitelně uvedete důvod výpovědiTuto výpověď lze ji dát pouze v případech, kdy:

 • Podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat zaměstnanec práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.
 • Zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Pokud dáte okamžitou výpověď, máte nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Pozor na to, že zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Dle § 234 zákoníku práce (Odborný rozvoj zaměstnanců), pokud jste se zaměstnavatelem uzavřeli dohodu o zvýšení kvalifikace a během platnosti této dohody dali okamžitou výpověď, musíte zaměstnavateli uhradit náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel vynaložil.

Odstupné

Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek, který se počítá ze tří posledních platů.

Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.

Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.

Neplatné výpovědi

Dal-li zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně zaměstnanec pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce.

Rozvázal-li zaměstnanec pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnavatel netrvá na tom, aby zaměstnanec u něho dále pracoval, platí, pokud se se zaměstnancem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou,

 • byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,
 • byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit.

V případech uvedených v předchozím odstavci nemůže zaměstnavatel vůči zaměstnanci uplatňovat náhradu škody.

Formulář pro dání výpovědi v zaměstnání

Podpora v nezaměstnanosti

Aktualizace 2016: Dáváte-li výpověď dohodou, nebo odcházíte dobrovolně, bez závažného důvodu (nemoc aj.), pak nemusíte dostat podporu, nebo bude podpora zkrácená. V těchto případech se doporučuje mít již zajištěnou novou práci.

Tip: Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, je lepší domluvit se se zaměstnavatelem na výpovědi dohodou, při které vám náleží minimálně dvanáctinásobek průměrného měsíčního platu. To platí pouze v případě, že jste si zdravotní problémy nějakým způsobem, třeba svou nedbalostí, nezpůsobili sami.

Tip: Výpovědi vždy posílejte poštou a jedině doporučeně.

Mohlo by vás také zajímat: Výpověď ze zdravotních důvodů.

Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

36 thoughts on “Návod, jak dát výpověď ze strany zaměstnance i s formulářem ke stažení zdarma

 1. dobry den dala jsem výpověd dohodou ale nepřijali jí cose stane když přestanu chodit alespon 3 dny do práce

  1. Toto není rada právníka: Dobrý den, když přestanete chodit do práce na tři dny, dostanete 3 absence. Jak se k tomu zaměstnavatel postaví je tak nějak na něm. Nicméně, nevolnictví bylo zrušeno v 16. století, takže vás nikdo v zaměstnání držet nemůže. Pokud jste v ideálním případě poslala výpověď doporučeně poštou, tak počkejte dva následující měsíce a pokud to bude zaměstnavatel i nadále ignorovat, tak odejděte z práce. Své si tím splníte a nemusí vás nic trápit.

 2. Dobrý den, budu se stěhovat do jiného kraje a prosím o radu jak mám podat výpověď abych neztratila nárok na podporu? Děkuji za odpověď.

  1. V tomto případě máte smůlu. Je to odchod z vašeho popudu.

 3. Dobrý den chci dát okamžitou výpoved a to pro porušení zákoníků práce z důvodu všudy přítomného kouření na pracovišti a i přes stížnosti nebyla sjednaná náprava.

 4. Dobrý den, jsem v tříměsíční zkušební době a po dvou měsících dávám výpověď (zrušení pracovního poměru). Když dva dny před skončením pracovního poměru onemocním, prodlužuje se mi výpovědní lhůta po dobu mé nemoci?A mám tím pádem ještě nárok na nemocenskou? Děkuji za odpověď.

  1. Ano, výpovědní doba se prodlužuje a nárok na nemocenskou máte.

   1. Pane Byrkof vy jste pravnik?? Obcas podavate zcela spatne odpovedi. Pokud vypoved poda zamestnanec tak vypovedni lhuta se neprodluzuje o dobu pobytu na nemocenske. !!!

    1. Právník nejsem. Pro upřesnění cituji: Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

 5. Dobrý den, můj přítel chce dát výpověď z práce z důvodu nestálosti směn (př. šéf mu zavolá ve tři hodiny odpoledne, že musí jít v šest na noční, nebo v pátek odpoledne, že bude pracovat celý víkend) přitom ve smlouvě má, že má stálou směnu, ale ve skutečnosti to tak nefunguje, neví ani týden dopředu, jak půjde do práce. K tomu na některých směnách mu spolupracovníci vyhrožují ublížením na zdraví a šikanují ho. Když tedy dá výpověď z těchto důvodů, tak musí dodržet 2 měsíční výpovědní lhůty a nemá nárok na podporu? Předem děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den. Nejprve odpověď. Pokud se neplánujete nějak „soudit“ se zaměstnavatelem pro hrubé porušení pracovní smlouvy, tak můžete odejít na dohodu. V tom případě nemáte nárok na podporu a výpovědní doba se musí dodržet, pokud se tedy nedomluví se zaměstnavatelem jinak. Tolik k samotné odpovědi. Dále k tomu co jste napsala. Hodně záleží na tom, jak je pracovní smlouva napsaná. Často jsou psané velmi vágně, protože jejich změny jsou pro zaměstnavatele komplikované. Jinak zaměstnavatel může nařídit až 150 hodin přesčasů ročně, takže na to pozor. Šikana na pracovišti je stejný problém jako jakákoliv šikana. Bránit se jí je velmi těžké. V tomto případě je nejjednodušší dát výpověď.

 6. Dobrý den,
  děkuji za odpověď,jsem povinnen dodrřet 2měsíční lhůtu,či skončit ze dne na den.

  1. Pokud vás zaměstnavatel pustí dříve, můžete odejít dříve, jinak musíte dodržet ty 2 měsíce.

 7. Dobrý den,
  je možné podat výpověď na základě perzekuování,ponižování a psychického ponižování spoluzaměstnance.zaměstnavatel to nechce řešit.
  Děkuji

  1. Dobrý den, výpověď samozřejmě dát můžete.

 8. Dobrý den, budu dávat výpoveď s dvou měsíční výpovědní dobou a zajímalo by mě, zda je problém být v neschopnosti ve výpovědní době. Kdysi to nešlo a načítalo se to.
  Děkuji

  1. Dobrý den, to samé je i dnes. Nemocenská prodlužuje/posouvá výpovědní dobu o dobu nemoci.

   1. Dobrý večer, před třema lety jsem to tak udělala. Poradil mi to právník a říkal, že na nemocenskou můžu ale musím jí ukončit aspoň den před vypršením výpovědní doby aby se mi to neprodloužilo. Tak mě teď překvapuje, že to nejde?
    Děkuji

    1. Tak to je pro nás novinka. Tohle nešlo podle nás nikdy. Zkuste si to najít jinde, a uvidíte sama, že to tak je.

 9. Dobrý den, podávám výpověď ze zaměstnání a chci se zeptat, jestli mám nárok na podporu.
  Děkuji

  1. Dobrý den, pokud dáte výpověď vy – neodejdete na dohodu, nemáte nárok na podporu.

 10. Dobrý den, mohu dát okamžitou výpověď pokud zaměstnavatel změnil pracovní dobu, a já se starám o nemocného člena rodiny, což mi to dost komplikuje. Děkuji

  1. Dobrý den, důvod k okamžité výpovědi to není, nejedná se totiž o žádný závažný důvod. Nicméně, záleží na vaší pracovní smlouvě. Je-li tam uvedena konkrétní pracovní doba a se změnou nesouhlasíte, můžete dát výpověď na náklady zaměstnavatele. Informace o změně se musíte dozvědět alespoň 1 měsíc dopředu.

 11. Dobrý den,budu podávat výpověď z důvodu stěhování do jiného kraje,v loňském roce mě bylo 50 let,a tak by mne zajímalo zda budu mít vůbec nárok na nějakou podporu v nezaměstnanosti?Děkuji

  1. Dobrý den, pokud dáte výpověď sama, tak nárok nemáte.

 12. Dobrý den,mohu dát výpověď zaměstnavateli v době nemocenské? A lze dát výpověď dohodou bez výpovědní doby?
  Děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den, v době nemocenské výpověď dát můžete, nicméně výpovědní doba se vám začne počítat až po jejím ukončení. A no, při dohodě můžete odejít bez výpovědní doby. Musí s tím však zaměstnavatel souhlasit.

 13. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné dát okamžitou výpověď pokud mi zaměstnavatel za rok 2015 neumožnil čerpání dovolené 2 týdny v kuse? Bohužel v podniku je dovolená nástrojem pro vydírání a šikanu. 🙁 (Krom jiného) Mohu tedy dát okamžitou výpověď z důvodu porušování zákoníku práce?
  Moc děkuji

  1. Dobrý den, bohužel. Pokud vám zaměstnavatel nechce dát 2 týdenní dovolenou, není to důvod k výpovědi. Nad dovolenou má zaměstnavatel velkou kontrolu.

 14. prosím info, od kdy mám počítat těch 15. dní, když ve smlouvě mám výplatní termín k 25. v měcíci na učet zyměstnance. Děkuji a odpověď Streitová

  1. ….15 dnů ode dne předložení tohoto posudku…nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti….

   1. dekuji za info, ale potrebuji vedet, od kdy dp kdy mam pocitat tech 15.dni, abych mohla dat vypoved a nezanikl mi narok ma podporu v nezamestnanosti. Dekuji

    1. Ve vašem případě od 26. dne počítáte 15 dní.

Comments are closed.