Ochrana při dotyku fázového vodiče se zemí

Dotaz:

Co udělá jistič, když se dostane fázový vodič do kontaktu se zemí? Za odpověď děkuji. FS

Odpověď:

Pokud se fáze dostane na zem, začne obvodem protékat velký proud, který ohřeje bimetal v jističi a ten následně sepne a odpojí obvod. Princip je totožný s pojistkou s tím rozdílem, že se jistič, díky bimetalu, dá používat opakovaně, zatímco pojistka jen jednou.