Co je to zástavní právo?

Zástavní právo je právní institut sloužící k zajištění pohledávky věřitele.  Jde o věcné právo, konkrétně o věcné právo k věci cizí, kterým věřitel zajišťuje svou pohledávku pro případ, že by dlužník nesplnil svůj dluh. V takovém případě může věřitel věc nejčastěji ve veřejné dražbě prodat a z výtěžku uspokojit svoji pohledávku.